THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ VUI VỚI THƠ ĐƯỜNG
23-08-2012
Soi gương.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui do NANH biên tập

XƯỚNG:

 

        SOI GƯƠNG

 

Chẳng phải Hằng Nga, chẳng phải tiên

Chẳng là Bao Tự, chẳng Điêu Thuyền

Mục tàn thu thủy gia thiên mị

Khẩu ẩn đào hoa tải bách duyên

Cốt cách thanh kỳ xuân mãn diện

Dung nhan diễm lệ úc vô biên

Ngại ngùng hương phấn ngưng trang điểm

Chỉ ngại thần sầu quỉ đảo điên.

                        Hoa Trong Hoa. (Chợ Lớn)

 

 

 

 

     NỮ SĨ NGỘ TÌNH NAN.

Họa Vận: “Soi Gương” 

                    (của Hoa Trong Hoa.)

Soi gương nhìn thấy cánh Hoa tiên

Chờ rạng sông ngân “bến đợi thuyền”

Bán dạ , vân sầu,  nan ngộ ái

Thâu canh nguyệt vấn, dị kỳ duyên

Nam thi bất thức , tri hà xứ

Nữ sĩ vọng phu, mục viễn biên

Trăng xế tây đoài, chênh chếch bóng

U hoài thục nữ - hóa cuồng điên.

Ngọc Ẩn Nhi Huyền (Nha Trang)

 

 

Xướng:

 

           VẤN KẾ

 

Bố mẹ cho em mảnh đất nầy

Thinh không suối lạch tẻ làm hai

Cỏ lau chằng chịt không quơ cuốc

Gò đống lêu nghêu khó vỡ cày

Mấy hạ mấy thu đành chịu vậy

Một thân một bóng cậy nhờ ai

Xưa từng lấy cọc ngăn khe lại

Mà nước ở đâu cứ rỉ hoài

                          Hoa Trong Hoa.

 

 

HỌA:

 

         HIẾN KẾ

               (Họa Vận: “Vấn Kế” của Hoa Trong Hoa)

                    *

“Hợp tác” trồng gieo miếng ruộng nầy

Đây xin góp vốn “một cây hai”

Đầu tư công sức qua san ủi

Tranh thủ ngày đêm lại cấy cày

Tối lửa gió vù  vừa ý bạn

Tắt đèn lu điện  thỏa lòng ai

Anh đào em tát, vui chăng nhỉ ?

Giữ mạch nước kia –để tưới hoài.

 

Họa:2

 

       ĐỐI ĐỊCH

Họa  “Vấn Kế” (Của: Hoa Trong Hoa.)

 

Mày râu nam tử giữa nơi này

Độc mã đơn thương -một chọi hai

Xuất trận xông pha dường máy ũi

Thân chinh xáp chiến tợ xe cày

Vào nơi sào huyệt, phanh thây địch

Đến chốn đồn lầy,  đọ sức ai

“Phóng thủy” hoàn công quy mã đáo

Hồi sau nữ tướng  -nhớ danh hoài.

                       

                  Ngọc Ẩn Nhi Huyền – Nha Trang

 

 

 

 

Xướng

 

CÙNG ĐƯỜNG THI LÃO BỐI

                       *

Kề tai nói nhỏ chuyện này nhe

Nói lớn thành ra nó tréo ngoe

Có lúc gió dừng cây chẳng chịu

Thường khi lớn bảo nhỏ không nghe

Lò mò giống hệt mù quơ gậy

Lọng cọng khác gì tướng mất xe

Thu trống cuốn cờ thân bại trận

Chưa vào trận chiến chạy te te.

                                  Hoa Trong Hoa.

 

 

    NHẮN LẠI NHE

 

Họa :  Cùng Đường Thi Lão Bối”

            (của Hoa Trong Hoa.)

Cảm họa cùng nàng  -ý nhắn nhe

Xướng hòa chớ trách “xỏ ba ngoe”

Con ai “dại chợ” khuyên không nỗi

Cái tớ “khôn nhà” bảo vẫn nghe

Pháo cách, đăng sơn tầm nhựt mã   

Tượng điền, phóng thủy nã liên xe   

Hạ hồi thắng bại sau phân giải

Kỳ nữ so tài - cũng chạy te.

                *****

            Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Email:ngocannhihuyen@gmail.com

 

 

Tác giả NANH Biên tập