THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

MỘT DẤU ẤN LỊCH SỬ QUA BÀI THƠ:
09-07-2012
Huế.jpg  Một bài thơ được Nhà giáo Nguyễn Hồng Trân , Huế sưu tầm xin được giới thiệu

                         NĂM CỤ RỚT CÁI ÌNH”

 

Năm cụ khi không rớt cài ình,

Đất bằng sấm dậy giữa Thần Kinh.

Bài không đeo nữa xin dâng Lại,

Đàn chẳng ai nghe khéo dở Hình,

Liệu thế không xong Binh chẳng được,

Liêm đành chịu đói, Lễ không rinh,

Công danh như thế là hưu hỉ,

Đại sự xin nhường lớp hậu sinh.

                                            

                                         Hoài Nam, Nguyễn Trọng Cẩn

 

       (Hoài Nam Nguyễn Trọng Cẩn( ? -1946)-Quê ở Bố Trạch, Quảng Bình)

            Năm 1933, Pháp cho vua Bảo Đại trực tiếp tham chính nên toàn thể Nội các do Nguyễn Hữu Bài đứng đầu phải từ chức. Nguyễn Trọng Cẩn đã viết bài thơ trên để nói lên một tình trạng đảo lộn bất thường của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ làm cho các đại thần rất lúng túng, bất mãn trước sự can thiệp của Pháp.

Đây là một bài thơ Đường luật có giá trị về thời sự chính trị lúc bấy giờ.

 

Ghi chú:

                1. Nguyễn Hữu Bài (1863-1935): quê ở làng Cao Xá, h.Vĩnh Linh, t.Quảng Trị. Thiên chúa giáo. Thượng thư bộ Lại.

                2. Tôn Thất Đàn (1873 -1936): quê ở Thừa Thiên Huế, Thượng thư Bộ Hình. (là cụ thân sinh của GS. Tôn Thất Lang, GS. Tương Lai (Nguyễn Phước Tương), GS  Nguyễn thị Ngọc Toản (vợ Trung tướng Cao Văn Khánh).

                3. Phạm Liệu ( ? ...?...  ): quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam, Thượng thư Bộ Binh.

                4. Võ Liêm (  ? …  ?... ): quê ở Hương Thủy, Thừa Thiên, Thượng thư Bộ Lễ.

                5. Vương Tứ Đại ( ?     ?  ): quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, Thượng thư Bộ Công.

 

 

                                               NHT: Chi hội thơ Đường tp. Huế.

                                              (Nguyễn Hồng Trân sưu tầm và giới thiệu)

 

  

Tác giả NHT - Huế