THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Xướng họa một tý cho vui, Bài của Khả Sỹ và Thanh Minh
02-07-2012
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu bài thơ xướng họa của hai tác giả

Bài xướng:

 

 CÀ CUỐNG CHO PHƯỜNG TỊT MŨI

 

Cà cuống cho phường tịt mũi xơi

Ngửi mùi là lạ bấm nhau cười

Muốn ăn nhưng lại còn che miệng

Thích chén thế mà vẫn mím môi

Cạc cạc, ù ù  quen vị khắm

Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn khoái mùi hôi

Thà đem trộn cám nuôi bầy ỉn

Ngấm thịt thêm thơm mấy khúc dồi.

 

                                   LÊ KHẢ SỸ

 

Bài họa:

 

            THA  HỒ  XƠI

 

Của chùa "quan lớn" tha hồ xơi

Dân chúng nhìn qua thấy bật cười

Chống nhũng,. hô hào không ngớt miệng

Trừ tham, kêu gọi chẳng khô môi

Việc làm khác nói đâu hề thẹn

Của vét cứ ăn nỏ quản hôi

Cả thủ, cả dò, mông chửa khẳm

Dù chưa rửa sạch chén luôn dồi !

 

              PHAN THỊ THANH MINH  _  HÀ NỘI

 

 

Tác giả Thanh Minh- BT