THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

XEM TRANH "HỨNG DỪA" của Phan Thị Thanh Minh - Hà Nội
13-06-2012
Hung dua.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh

     XEM TRANH "HỨNG DỪA"

 

Buồng trĩu quả ngon thấy hám đeo

Thèm nên chị mới giục anh trèo

Ngồi trên vặn cuống anh buông xuống

Chờ dưới váy nâng chị hứng theo

Một quả lăn tròn vui khó nói

Hai người cười tít thích như reo

Khen tài họa sỹ tô tranh đẹp

Tác phẩm "HỨNG DỪA" thấy muốn leo.

 

 

     TÀI THƠ VÔ ĐỊCH

Xuân Hương lỗi lạc một không hai

"Khiển tướng điều binh"chữ nghĩa tài

Bác học-bình dân thơ sắc sảo

Nôm na-tinh tế nét bi hài

Sâu xa ẩn ý vung roi quất

Mãnh liệt đa tình giục bút khai

Đằm thắm thiết tha ngời trí tuệ

Đàn bà thuở ấy kém chi ai.

 

  CÁI QUẠT XUÂN HƯƠNG

 

Cái quạt ngày xưa của chị là...

Rõ hình ba góc sẵn chành ra

Vạch ra thấy thiếu to như vậy

Khép lại trông thừa khít thế a

Quân tử nóng trời phe phẩy quạt

Anh hùng lặng gió vuốt ve ta

Cứ nhè trước mặt vung phành phạch

Rõ sướng nhờ em nói thật thà.

 

        ĂN QUẢ VÚ SỮA

                    ( Họa baì ỐC NHỒI)

 

Muốn được chén ngon phải bóp nhồi

Càng mềm càng ngọt chứ không hôi

Khuyên người có nếm lần đôi quả

Đừng có đòi ăn cả của tôi.

 

 

               PHAN THỊ HANH MINH -HÀ NỘI

Tác giả PTTM - Hà Nội