THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

XEM TRANH "HỨNG DỪA" của Phan Thị Thanh Minh - Hà Nội
13-06-2012
Hung dua.jpg  Xin giới thiệu chùm thơ vui của Thanh Minh

     XEM TRANH "HỨNG DỪA"

 

Buồng trĩu quả ngon thấy hám đeo

Thèm nên chị mới giục anh trèo

Ngồi trên vặn cuống anh buông xuống

Chờ dưới váy nâng chị hứng theo

Một quả lăn tròn vui khó nói

Hai người cười tít thích như reo

Khen tài họa sỹ tô tranh đẹp

Tác phẩm "HỨNG DỪA" thấy muốn leo.

 

 

     TÀI THƠ VÔ ĐỊCH

Xuân Hương lỗi lạc một không hai

"Khiển tướng điều binh"chữ nghĩa tài

Bác học-bình dân thơ sắc sảo

Nôm na-tinh tế nét bi hài

Sâu xa ẩn ý vung roi quất

Mãnh liệt đa tình giục bút khai

Đằm thắm thiết tha ngời trí tuệ

Đàn bà thuở ấy kém chi ai.

 

  CÁI QUẠT XUÂN HƯƠNG

 

Cái quạt ngày xưa của chị là...

Rõ hình ba góc sẵn chành ra

Vạch ra thấy thiếu to như vậy

Khép lại trông thừa khít thế a

Quân tử nóng trời phe phẩy quạt

Anh hùng lặng gió vuốt ve ta

Cứ nhè trước mặt vung phành phạch

Rõ sướng nhờ em nói thật thà.

 

        ĂN QUẢ VÚ SỮA

                    ( Họa baì ỐC NHỒI)

 

Muốn được chén ngon phải bóp nhồi

Càng mềm càng ngọt chứ không hôi

Khuyên người có nếm lần đôi quả

Đừng có đòi ăn cả của tôi.

 

 

               PHAN THỊ HANH MINH -HÀ NỘI

Tác giả PTTM - Hà Nội