THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Thơ vui của Bà Tú Ý
02-06-2012
Trăng nữ.jpgNguyễn Thị Quyên là cô con gái út của Nguyễn Công Trứ

Nguyễn Thị Quyên là cô con gái út của Nguyễn Công Trứ, lấy chồng là tú tài Trần Hữu Ý (làng Dan Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nên thường gọi là bà Tú Ý. Bà nổi tiếng văn chương, nhưng lâu nay chưa có sách nào giới thiệu tác phẩm của bà (trừ cuốn Thi văn các nhà chí sĩ Việt Nam của Phi Bằng xuất bản ở Huế năm 1939 có chép một bài).

             Trên một chuyến đò sông Lam, một ông cử biết bà Tú Y nổi tiếng văn chương, liền kèo nèo mời bà xướng một bài thơ đề họa cho vui. Từ chối mãi không được, bà Tú Ý đọc:

Đồn rằng hay chữ tiếng om xòm
Nay được tai nghe mắt lại dòm
Kinh sử dám phô tài nấu đúc
Ngọt bùi luống được tiếng khen bom
Non mai ngó lại từng trăm thước
Sông Phố trôi xuôi liễu một chòm
Sẵn tiếp vài lời khi gặp gỡ
Dám đâu cửa sấm trống tì tòm.

      Một loạt vần như thế thì gay quá. Ông cử kia loay hoay mãi chẳng nghĩ ra được câu nào. Thuyền trôi, rồi thuyền lại cặp bến. Ông cử ngượng ngùng, viện lẽ là bỗng nhiên bị nhức đầu đau bụng gì đó, xin khất hôm sau sẽ gửi bài họa đến tận nhà.
         Một tháng rồi hai tháng, chẳng thấy tăm hơi đâu. Bà Tú Ý ngẫm nghĩ rồi buồn cười cho anh chàng bất tài mà hợm hĩnh liền gửi tiếp cho ông cử ấy một bài thơ nữa:

Mấy lâu gằn gục một bài thơ
Ván đã như chùi, chiếu lại xơ
Đầu gối lắc hoài, câu chẳng vẹn
Hàm râu nhổ hết, bút còn trơ
Mực mài bản thảo đen trăm chão
Phấn rắc hoa tiên trắng một tờ
Nhắn hỏi tao ông rày đã tỏ
Đây là cửa sấm biết hay chưa?

  

Tác giả BBT sưu tầm - giới thiệu