THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ vui về cái lưỡi bò của Châu Thạch
05-05-2012
Cái lưỡi bò.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui Vịnh cái lươĩ bò của Châu Thạch

Vịnh cái lưỡi bò

 

Thật lạ thay cho cái lưỡi bò

Liếm càn chẳng biết đắn hay đo

Vườn bè, đất bạn nào hay biết

Cỏ mọc, cây trồng chẳng có so

Ham hố rau ngon răng cứ gặm

Thèm thuồng cỏ ngọt lưỡi luôn thò

Nếu mà chẳng chịu ngưng ăn bậy

Khớp mõ thì xong cái lưỡi bò ./.

 

       Luật chăn bò

 

Luật lệ nhân sinh đã rõ ràng

Thả bò vỗ béo cũng không gian

Đồi mình lùa đến tùy nghi thích

Đất bạn cho vào chớ có toan

Cỏ tốt nhà người không liếm bậy

Hoa màu thiên hạ chớ quơ càn

Lưỡi bò nào biết đâu sai quấy

Chỉ trách chăn bầy động mối tham ./.

                              Châu Thạch – Đà Nẵng

Tác giả Châu Thạch - Đà Nẵng