THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Bài thơ vui : Nếu vắng đàn ông của Hữu Hợp - Hà Nội
30-04-2012
1334569767_khoc-chong-200.jpg  Giới thiệu bài thơ vui : Nếu vắng đàn ông .

NẾU VẮNG ĐÀN ÔNG

 

Nếu loài người chợt vắng đàn ông

Một nửa nhân gian chịu nổi không ?

Xã hội giá băng vì thiếu lửa

Chị em ai tặng những bông hồng

 

Nếu chỉ một ngày vắng quí ông

Lấy ai chờ đợi, lấy ai mong

Ai cùng phụ nữ vươn lên đỉnh

Vào chốn thiên thai hạnh phúc nồng

 

Ví thử xưa nay chẳng quí ngài

Văn chương, khoa học để cho ai

Cầm kỳ thi họa đâu người giỏi

Chẳng cuộc đua tranh để chọn tài

 

Nếu lỡ một thời chẳng bóng trai

Bạt ngàn người đẹp biết chiều ai

Không chồng, không vợ, không con cháu

Sống để làm chi chốn lạc loài !

 

Lịch sử oai hùng trải chiến tranh

Lấy ai ra trận chốn đao binh

Giữ yên bờ cõi ngàn năm ấy

Sống xứng anh hùng, chết hiển vinh

 

Nếu thế gian này thiếu quí ông

Bao người trằn trọc cảnh phòng không

Tìm ai chăm sóc khi đau yếu

Bầu bạn cùng ai để kén chồng

 

Xét tới xét lui nghĩ tận cùng

Trần gian không thể vắng đàn ông

 Âm dương hòa hợp thành vô tận

Sự sống muôn đời cõi sắc không …

 

                                    Lê Hữu Hợp

                  Hội viên Tây Hà, Hà Nội ĐT:0986164448

                                      

Tác giả Lê Hữu Hợp - Hà Nội