THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Bài thơ vui Vịnh Manocanh của Ngô Toàn Thắng - Hà Nội
27-03-2012
MANOCANH.2F.jpg  Xin giới thiệu bài thơ vui  Vinh Manocanh của Thi huynh Toàn Thắng

VỊNH MA – NƠ – CANH

       (VỊNH TƯỢNG MẪU THỜI TRANG)

 

Hỏi mãi “cô mình” vẫn tỉnh bơ.

Khoe duyên, tạo dáng tự bao giờ ?

“Mưa không tới mặt…” Tâm ngơ ngẩn.

“Nắng chẳng qua đầu”. Trí vẩn vơ.

Váy ngắn kiêu xa buông thớ lợ.

Chân dài óng ả duỗi ơ hờ.

Bao chàng hám lạ chen nhau ngắm.

Hỏi mãi “cô mình” vẫn tỉnh bơ.

                         Ngô Toàn Thắng – Hà Nội

Tác giả NTT- Hà Nội