THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Dịch thơ cụ Trạng Bùng và Vua Trần Nhân Tông của Thanh Minh
11-01-2012
Đèn cụ Trang.bmp Xin giới thiệu hai bài thơ dịch cvuar Thi nữ Thanh Minh

TRUNG

         Phỏng dịch và họa bài TRUNG

              thơ TRẠNG BÙNG-Phùng Khắc Khoan

 

Làm tôi trước hết phải cần khâm

Giúp nước thờ vua dốc chữ tâm

Nghĩa lớn mười phần so giống Thánh

Lòng son một tấc sánh tày lâm

Tấm gương Y Doãn còn lưu cố

Sự nghiệp Chu Công vẫn hiện câm(kim)

Chức phận bề tôi là phải thế

Mê hoặc giàu sang cũng chẳng dâm.

 

 

                  TRĂNG

       Dịch bài NGUYỆT thơ TRẦN NHÂN TÔNG

 

Trăng như đèn sáng soi giường sách

Mờ ảo sương đêm thu trước sân

Ai giặt tiếng chày nghe thức tỉnh

Trăng lẫn hoa sống dậy tinh thần.

 

                    Phan Thị Thanh Minh

Tác giả PTTM - Hà Nội