THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Một số hình ảnh về buổi tọa đàm văn học Tập sách Thần luật thơ Đương - Lê Kim Giao
08-01-2012
IMG_3775.3 (F.jpg Nhà thơ Trần Ninh Hồ dân chương trình
IMG_3775.3 (F.jpg Nhà thơ Trần Ninh Hồ dẫn chương trình

IMG_3773.7 (F.jpg Tác giả Lê Kim Giao có lời phát biểu

IMG_3776. 1 (F.jpg Ông Lã Thanh Tùng Báo Văn nghệ tham luận

IMG_3777.2 F.jpg Quang cảnh khán phòng

IMG_3778.3 (F.jpg Quang cảnh khán phòng

IMG_3780.4 (F.jpg Nhà thơ Thanh Phương đọc tham luận

IMG_3781.5 (F.jpg Ông Mai Đức Thắng tham luận

IMG_3782.3 (F.jpg  MC Trà Mi đọc bài tham luận
Tác giả Ảnh BBT - Trang Web