THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chữa lại bài thơ của Tuỳ Viên
07-01-2012

Chu cuội.jpg 

Viên Mai, một nhà thơ, nhà lý luận văn học Trung Quốc rất được các nhà nho ta chú ý, đặc biệt là cuốn Tuỳ viên thi thoại của ông.

Trong sách này, Viên Mai có một bài thơ hài hước. Tác giả nhân sinh hoạt kinh tế khó khăn, nghĩ cần phải thay thế văn chương nghệ thuật bằng lương thực thực phẩm! Bài thơ viết:

Thư, hoạ, cầm, kỳ, thi tửu, hoa
Niên niên kiện kiện bất ly tha
Như kim thất kiện đo canh cải
Sài, mễ, du, diêm, tương, thố, trà.

Bản dịch của Lê Văn Uông:

Vẽ, viết, đàn, thơ, cờ, rượu, hoa
Từ xưa chẳng để thiếu gì qua
Đến nay bảy chữ đều thay tuốt
Gạo, củi, dầu, tương, dấm, muối, trà!

Có một nhà thơ ta (đầu thế kỷ XX) đọc bài thơ của Tuỳ Viên rất thích thú. Nhưng rồi ông nghĩ lại. Nói như Tuỳ Viên thì cũng quá cực đoan. Ông liền sửa lại bài thơ ấy:

Sài, mễ, du, diêm, tương, thố, trà
Thư, hoạ, cầm, kỳ, thi, tửu, hoa
Nhị thất kiện thành nhất thập tứ
Niên niên kiện kiện bất ly tha.

Lê Văn Uông dịch:

Gạo, củi, dầu, tương, dấm, muối, trà
Đàn, thơ, vẽ, viết, rượu, cờ, hoa
Hai bảy thành ra mười bốn chữ
Năm năm chẳng để thiếu gì qua.

Như thế mới đúng chứ! Đâu phải chỉ cần bánh mì mà không cần hoa hồng! Nhà thơ VN này chưa rõ tên họ là gì, chỉ biết ông lấy hiệu là Nại Đới Từ.

                                                                         Kho tàng Giai thoại VN

Tác giả BBT sưu tâm & giới thiệu