THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Một số hình ảnh Chi hội Mỹ Đức Ứng Hòa ra mắt thi phẩm 8 - Hương Chiều
26-12-2011
Linh Lam (F.jpg  Chiếu thơ Đường Hương chiều của 2 huyện Ứng Hòa – Mỹ Đức vào tuổi thứ 10. Ngày 24 - 12 – 2011 Chiếu thơ tổ chức ra mắt  tập Hương chiều 8,  Xin giới thiệu một số hình ảnh trong buổi ra mắt
Linh Lam (F.jpg Chủ tich Chi Hội - Linh Lâm khai mạc

Ong Thu.F.jpg Diễn giả Nguyễn Văn Thụ
trình bày Cảm nhận về tập thơ

Tang hoa.F.jpg Các đơn vị tặng hoa

Tai Tro F.jpg Chân dung Đơn vị tài trợ


Tap the F.jpg Chụp ảnh lưu niệm - Bế mạc
Tác giả Ảnh Linh Lâm - BBT giới thiệu