THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Tiến sĩ bất đệ - theo giai thoại làng nho
24-12-2011
chua-que.jpg 

Vũ Duy Tuân (1840 – 1915) người huyện Kim Bảng, Hà Nam, đỗ phó bảng năm 1868. Đất nước bị Pháp xâm lược, ông là người trong phái chủ chiến, vì không hợp ý nhà vua, nên khi đi thi, ông dù có văn viết rất hay mà không đỗ tiến sĩ, phải đánh xuống phó bảng.

Anh em mừng ông có câu:

Minh đình sách vấn khiêm tam đối
Giáo đệ thâu nhân chỉ nhất hòa.

Nghĩa là:

Vào thi đình, mội câu hỏi đều đối đáp đủ cả,
Nhưng phải thua người khác chỉ vì một chữ hòa !

Có lần, ở Đài ngự, ông nói với vua Tự Đức, kể câu chuyện ngụ ngôn: Nhà cháy đến nơi, mà có mẹ con đôi chim én ở góc đầu nhà cứ mớm cho nhau, xem là yên ổn.

Tự Đức biết ông chỉ trích mình, liền mắng:

- Học hành như ông, đỗ cái tiến sĩ không nổi, mà cứ hay chỉ trích càn.

Nhà vua phê vào bản tâu của ông 4 chữ: “Tiến sĩ bất đệ”. Ông cáo quan về, lại cho khắc 4 chữ ấy, đề ngày cạnh chỗ ngồi hàng ngày của mình.

                                                                           Theo giai thoại làng nho

Tác giả BTT sưu tâm - giới thiệu