THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Già mà không suy
15-12-2011
Quan Trạng.bmp Quách Đông Dần, quê Đông Ngàn, Kinh Bắc, nay là huyện Đông Anh ngoại thành Hà Nội. Ông đã nêu gương học tập đặc biệt vào cuối thế thế kỷ XVII

Suốt một đời cần cù học tập, liên tục thi hỏng nhưng ông nản chí, kiên trì cho đến 1680 thì đỗ tiến sĩ, lúc này đã 68 tuổi. Cả triều đình, thí sinh và nhân dân đều hoan nghênh thành tích của ông. Câu thơ ông làm lúc thi đỗ rất được truyền tụng:  

Lão do đồng đệ, thế xưng kỳ
Nam quốc toàn tri lão bất suy

Dân gian truyền đi thành câu hát:
Người ta đồn cụ chiếm đại khoa
Nước Nam biết lão, già mà không suy.

 

Tác giả BBT sưu tâm & giới thiệu