THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ Nam Khánh Họa vui cùng Ngọc Ẩn Nhi Huyền
26-11-2011
Tranh vui.jpg Xin giới thiệu chùm thơ họa giải đố vui của Nam Khánh

CHIẾC Ô

 

Thật ra thứ ấy cũng không vừa.

Tháo móc tuột dây bác, chị ưa

Đôi lúc mưa dầm còn thấy thiếu

Nhiều khi nắng cực lại dư thừa

Giúp cô khao khát trưa xa vắng

Đỡ cậu thèm thùa sớm quạnh thưa

Tròn nhỏ ngắn dài thu kéo lại

Cái Ô che nắng đúng hay chưa?

 

CÁI GIẾNG

 

Cái này tính kỷ mới mong vừa

Cô, bác thôn làng dụng lúc xưa

Gắng sức đạp hoài anh muốn đủ

Ra công đẩy mãi chị không thừa

Cấm sâu xuống đáy phun ra nước

Căng rộng bên hông đổ giọt mưa

Đến mạch nên hồ xài thoải mái

Giếng đào nè bạn có dùng chưa?

 

QUẢ ỚT

 

Ửng đỏ cong queo nét diệu thanh

Thiếu thời em phải khoác màu xanh

Mưa đông tấc dạ hương trinh bạch

Nắng hạ tấm lòng chẳng vị tanh

Chăm khoảng thời gian ra trái mọng

Lo chừng ngày tháng lại thân thành

Quê nghèo, phố thị người dùng đến

Quả ớt tươi hồng khoái khẩu anh.

 

ĐÔI VỚ

 

Dẹp dẹp hình như thấy thật dài

Sần sùi chưa biết đúng hay sai

Đưa vào khoan khoái còn ấm kẻ

Kéo khỏi nhằng nhừ bởi lạnh ai

Than vãn đông về dường hữu lý

Trách hờn rét đến chắc y bài

Cặp đôi chẳng thiếu hai găn Vớ

Ngọc Ẩn phải khen rất mực tài .

 

                 Nam Khánh 22.11.2011

Tác giả Nam Khánh - An Giang