THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ đố vui- vui đố của Phạm Nhì - Nha Trang
23-11-2011
Đèn hội.jpg  Xin mời các thi huynh, thi hữu giải đố bằng cách họa thơ ....

THƠ ĐƯỜNG, ĐỐ VUI, MỜI HỌA  GIẢI

             (Đố Tục,Giải Thanh)

CÁI GÌ ĐÂY ?

Dưới nhỏ trên to ý cũng vừa

Khi ông nắng nống, gặp bà ưa

Bung ra đứng thẳng da nào thiếu

Khép lại nằm co thịt có thừa

Màu sắc đơn sơ che mặt kín

Thân hình xương xẩu đậy lòng thưa

Kiểu cô cán ngắn sao mà mến

Cở cậu nhỏ dài –ý thích chưa?

                    --------

LÀ CÁI GÌ ĐÂY ?

 

Dù cạn hay sâu miễn có vừa

Lỗ tròn mạch nhỉ có xa xưa

Người thì khoan xuống  xài cho đã

Kẻ phải đào qua đất thịt thừa

Cúi mặt nhìn em trong có nước

Cắm đầu vào bạn ướt như mưa

Thiếu cơm, lạc mắm còn thay thế

Không có cái nầy –khao khát chưa ?

                   ------

                        

 

 

 

THỬ ĐẶT TÊN EM !

Thân em thon,nhỏ vóc thanh thanh

Tròn, nhọn, mình dài,trẻ sắc xanh

Có bạn lưỡi cay hương thắm đượm

Vắng em miệng lạc vị còn tanh

Nhỏ non xanh vỏ, chờ hơn thiệt

Lớn chín đỏ da, đợi chẳng thành

Muối mặn,tương hồng, tên vẫn giữ

Giàu nghèo đều có ở bên anh.

                      -------

  HỎI BẠN CÁI GÌ ĐÂY ?

 

Tròn tròn vừa nắm kéo ra dài

Lớn nhỏ thấp cao, muốn chẳng sai

Đối tác Hợp đồng theo ý bạn

Giao kèo ký kết đúng lời ai

Xưa bày chẳng lẽ theo căn số

Nay ráp y chang thật đúng bài

Tự cổ chí kim đều xử dụng

Nếu mà lộn số-hết khoe tài.

                  Ngọc Ẩn Nhi Huyền  

Mời Quý Thi Hữu Bốn phương Vui Họa Giải. Bài Họa Gửi đăng trên “Thơ Đường Đất Việt” hoặc gởi đến Email:ngocannhihuyen@gmail.com.

Địa chỉ: 582/18 B Lê Hồng Phong Nha Trang.

                                                              Thân Ái Chào.                                                                                                 

Tác giả Phạm Nhì- Nha Trang