THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Hai bài thơ nói về mối tình của công chúa Huyền Trân
22-11-2011
Mỹ nhân.JPG  Đời nhà Trần, Huyền Trân công chúa được gả cho vua Chiêm Thành là Chế Mân.

Vua Chiêm mất, theo tục nước này thì các phi hậu sẽ có người phải chịu hỏa thiêu theo vua. Vua Trần cho Trần Khắc Chung vào viếng tang, và tìm cách để đưa công chúa trốn về.

 

Trên đường biển lênh đênh, đôi trai gái này cảm về mối ân tình cũng như tài sắc đã gắn bó với nhau. Câu chuyện trở thành đầu đề cho nhiều sáng tác về sau. Cuối thế kỷ XVIII, một tác giả đã dám có cam đảm ca ngợi mối tình ấy. Tác giả đó là tiến sĩ Ninh Tốn người huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Thơ sáng tác có bài (bản dịch của tác giả Trần Thị Băng Thanh):


Trần Khắc Chung gửi:


Chức phận xin tròn, hãy cậy trông
Muôn sông nghìn núi mội mui bồng
Cõi hoang chẳng sợ sương thu trắng
Nước cũ vời trông nắng hạ hồng
Đất khách mơ màng kinh ải Bắc
Theo hầu dám ước chuyện về Đông
Vun trồng âu cũng lòng trời cả
Hẹn biển thề non những ước mong.  

Bài thơ

Huyền Trân công chúa trả lời:


Hương phấn lâu rồi chẳng đoái trông
U sầu muôn lớp khóa non Bồng
Trong tâm xin lắng lời son sắt
Ngoài phận, xui người mặt ửng hồng
Thế thái những lo đường rẽ Bắc
Khách tình thường sợ nước về Đông
Chàng Lưu đã đến Thiên Thai nhỉ
Vàng đá chung tình có đợi mong.

                                

Tác giả BBT sưu tâm & giới thiệu