THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Hoàng Hạc Lâu - Thơ Thôi Hiệu
12-11-2011

Hoang hạc.jpg Hoàng Hạc lâu - Một bài thơ hay của Thôi Hiệu

HOÀNG HẠC LÂU

    (Thôi Hiệu, bản dịch của Vũ Hoàng Chương)

 

Xưa Hạc Vàng bay vút bóng người

Đây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi

Vàng tung cánh hạc đi đi mãi

Trắng một màu mây vạn vạn đời

Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu

Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi

Miền xa chiều xuống đâu quê quán

Đừng dục cơn sầu nữa sóng ơi!

                                      Vũ Hoàng Chương

 

HOÀNG HẠC XA BAY

                              (Bài họa)

 

Hoàng hạc xa bay biệt xứ người

Để lầu trơ lại tắm sương rơi

Hạc vàng truyền thuyết còn lưu sách

Thôi Hiệu thơ hay mãi để đời

Xưa lắm thi nhân nâng bút dịch

Nay nhiều độc giả họa thơ chơi

Hãy cùng thăm thú miền Giang Hạ

Để cảm cơn sầu nhớ… bạn ơi

                          Nguyễn Quang Khải

 

 

 

Bài thơ

 

ĐỀ HOÀNG HẠC LÂU

              của Sứ thần nước Việt : Ngô Thì Vị

 

(Do bác Nam Phụng sưu tầm, không thấy có bản dịch nào)

 

           Ngô Thì Vị (1774-1821) còn có tên là Ngô Thì Hương, tự Thành Phủ, quê làng Tả Thanh Oai (tên nôm là làng Tó), huyện Thanh Oai, Hà Tây.

Ông là con của Ngô Thì Sĩ, em Ngô Thì Nhậm, tuy không đỗ đạt nhưng có tài nên được vua Gia Long trọng dụng. Làm quan đã trải qua các chức: Thiêm sự Bộ Lại- Hiệp trấn Lạng Sơn. Đề Điêu trường thi Gia Định rồi Hữu Tham tri Bộ Lại, tước Lễ Khê Hầu. Trong thời gian làm quan hai lần được cử đi sứ Nhà Thanh và ông đã đề bài thơ ở Hoàng Hạc Lâu trong hoàn cảnh đó.

 

Nguyên văn chữ Hán

 Dịch nghĩa

 

 

Hán Thủy thành biên vân thụ thu

Tiên nhân bất kiến chỉ không lâu

Hà thời thiện tế  lai Hoàng hạc

Để ý giang trung phó bạch âu

Lý Bá vị ưng thâu bút lực

Thôi Quân bất hợp tác tương sầu

Việt Nam sứ giả Ngô Thì Vị

Dấu đảm đề thi kỷ khử du .

 

Thành biên Hán Thủy dưới bóng lá cây và bóng mây mùa thu.

Người tiên không thấy đâu. Chỉ thấy mái lầu trơ trọi

Hạc vàng ở bên trời bao giờ trở lại

Hình như dòng sông phó mặc đàn âu trắng

Thi bá Lý bạch chưa từng thua ai về bút lực bao giờ

Nhà thơ Thôi Hiệu lạ cảnh, chạnh lòng nhớ quê hương buồn rầu thế

Sứ thần Việt Nam là Ngô Thì Vĩ

Đánh bạo đề thơ kỉ niệm cuộc chơi hôm nay

                      (theo bản dịch của Nguyễn Tài Thư)

 

Dịch sang thể thơ Đường

 

Hán Thủy thành biên, mây, lá, thu

Chẳng thấy Tiên đâu, mái lầu trơ.

Hạc vàng kia bao giờ quay lại

Sông chỉ còn hải âu trắng du

Lý Bạch xưa nay bút không thua

Thôi Hiệu tuyệt thi nhớ quê xưa

Sứ thần Việt quốc Ngô Thì Vị

Bạo gan ghi kỉ niệm dòng thơ...

                     

                           (Ngọc Châu dịch)

 

Dịch thể lục bát

 

Lá, mây Hán Thủy vào thu

Tiên tìm chẳng thấy, âm u mái lầu

Về lại không, Hạc nơi đâu

Dòng sông để mặc hải âu trắng đùa

Thơ Lý Bạch vẫn phải thua

Tuyệt thi Thôi Hiệu quê xưa xót lòng

Ngô Thì Vị, sứ Việt thăm

Bạo gan ghi lại mấy dòng nhớ ghi...

                                      (Ngọc Châu dịch)

 Trên đây là  nội dung buổi sinh hoạt  thơ  của  Chi hội Hải Phòng  trong 20 phút ngoại khóa .  

 

 

Tác giả DG Ngọc Châu BT