THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ vui : Tự trào của Châu Thạch - Đà nẵng
21-10-2011
trung-thu-cho-be.jpg Xin giới thiệu chùm thơ vui

Tự trào :

              chẳng, không, có

 I

 

Chẳng ai mà giống cái thằng ta

Chẳng hội trung ương, chẳng hội nhà

Chẳng sợ ai cười thơ dở ẹt

Chẳng lo người chưởi viết ba hoa

Chẳng lòn trông đợi trên ban chức

Chẳng ngẩng đầu mong dưới tụng ca

Chẳng chịu một ngày ngưng viết lách

Chẳng đồng xu lẻ gởi cho bà..

 

II

 

Không ai giống được cái thằng ta

Không chức không danh không có nhà

Không rượu không chè không khát muốn

Không tiền không bạc không kêu ca

Không rời đọc sách làm con mọt

Không dứt nghiệp thơ phải nát hoa

Không thấy trong nồi không có gạo

Không cần biết vợ chạy bôn ba.

 

III

Có ai giàu được cở như ta

Có cả mây vàng có Nguyệt nga

Có áo lộng trời đi diễu phố

Có thơ quý báu để trong nhà

Có nhiều mỹ nữ nuôi trong sách

Có lắm lâu đài viết chữ ra

Có bạn cao sang nằm mộng thấy

Có châu có ngọc gởi Ngân hà ..

Tác giả Châu Thạch - Đà Nẵng