THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Truyền thống Việt Nam
08-10-2011
Tho cúng.jpg 

         Mẩu chuyện này không phải là giai thoại nhưng được ghi lại để biết thêm một hiện tượng cũng rất đẹp trong truyền thống Việt Nam.

Dòng họ của cụ Nguyễn Khuyến vốn từ Hà Tĩnh ra. Vị thủy tổ là Quang Lượng hầu, làm tướng đời Mạc, ra Bắc và mất tại Bình Lục, Hà Nam. Con cháu lập nghiệp ở đó nhưng vẫn nhớ quê cũ ở Hồng Lam.

          Nguyễn Khuyến kém Nguyễn Xuân Ôn mười tuổi, nhưng cùng đỗ tiến sĩ một khoa, ông rất quý trọng Nguyễn Xuân Ôn cả về văn chương, đức độ và về tình đồng hương. Khi Nguyễn Xuân Ôn bị giam ở Huế, Nguyễn Khuyến cho con trai vào thăm, biếu ông Ôn mười đồng bạc và xin một đôi câu đối để đặt ở nhà thờ họ Nguyễn tại Bình Lục. Nguyễn Xuân Ôn viết:

Hồng Sơn chi ngoại uất giai khí
Vị thủy chí kim thành đại giang

Nghĩa là:

Khí tốt núi Hồng ra đây tích tụ lại
Dòng Vị ngày nay thành con sông lớn.

Một vị Tam nguyên như Yên Đổ mà phải xin chữ của Nguyễn Xuân Ôn. Mối liên hệ truyền thống họ hàng, quê hương giữa hai miền đã được ghi rõ trong câu đối. Quả là đẹp đẽ và cảm động.

(Theo Vũ Ngọc Khánh- Kho tàng Giai thoại V)

 

Tác giả BBT sưu tầm - giới thiệu