THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Một nét hoạt động đặc sắc của Chi hội Hàn Thuyên - Hà Nội
27-09-2011
Anh Han thuyen.jpg  Từ sau đại hội của Chi hội UNESCO Hàn Thuyên – Hà Nội tới nay, sự hoạt động của Chi hội càng có đà phát triển

Vừa qua Chi hội kết nạp  thêm hội viên mới. Một điều đặc biệt là Chi hội có blogs  Hàn Thuyên, và hai tháng một kỳ ra được ấn phẩm nội bộ .

     Với 16 trang A4  ấn phẩm có tính thời sự, tính chuyên nghiệp thể hiện trong các mục : thơ mới sáng tác, thơ giao lưu, thơ xướng họa , thơ dịch .... đồng thời có những bài viết trao đổi về thủ pháp sáng tác và chơi  thơ luật Đường ...       
Han Thuyen.jpg Ấn phẩm của Chi hội

      Phải nói đây là một Chi hội có sức hoạt động khá mạnh mẽ . Từ một Chi nhánh ra đời từ rất sớm ( 2005), tới nay tuy số Hội viên không đông lắm, địa bàn lại phân tán rộng , nhưng lịch sinh hoạt, trao đổi giao lưu thơ đều, có một địa điểm sinh hoạt khá lý tưởng ( Nhà Văn hóa Phố Phạm Ngọc Thạch ). Với  5 thành viên Ban chấp hành do Thi bá Hồ Văn Thiện làm chủ tịch . tin chắc rằng chi hội Hàn Thuyên có những bước đi vững chắc và phong phú hơn nữa .

Tác giả BBT giới thiệu