THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Bài thơ " Hiếu" của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan
24-09-2011
XINHXINH_233557750.jpg Xin trân trọng giới thiệu Bài thơ Hiếu của cụ Trạng Bùng - Nhất Tâm dịch

 

IMG_Hieu.jpg

Phiên âm :  Hiếu

 

Thiên kinh địa nghĩa thực di luân

Bách hạnh đo tòng nhất hiếu thuần

Thành kính bất vong tâm tại ngã

Thủy chung duy đốc sự hồ thân

Đại xưng Ngu Thuấn nhân nhi thánh

Đạt mỹ Chu Công tử hựu thần

Cắng cổ lại kim đồng thử lý

Ta dư hà  dĩ báo huyên xuân .

                                Phùng Khắc Khoan

 

Dịch nghĩa :    Hiếu

  Hiếu là thiên kinh, địa nghĩa , xây dựng nên luân thường

 Trăm đức hạnh đều do lòng hiếu mà ra

 Trong tâm ta không lúc nào được quên thành kính

 Trước sau dốc lòng phụng thờ cha mẹ

 Khen Ngu Thuấn là “đại hiếu” vừa là bậc nhân vừa là bậc thánh

 Khen Chu Công  là “đại hiếu”vừa là phận con vừa là  bầy tôi

 Từ xưa đến nay đều chung một lý lẽ ấy

 Than ôi ! Ta lấy gì để báo đáp cha mẹ .

                                  Phùng Khắc Khoan

 

 

 

 

 

   Dịch thơ :

 

                            Hiếu

                                   Phùng Khắc Khoan

 

Hiếu là cái gốc đạo thường luân

Trăm đức đều do tự hiếu thuần

Thành kính trong tâm luôn mực thước

Phụng thờ giữa dạ trọn mười phân

Chu Công sử sách nêu  hiền  hiếu

Ngu Thuấn người xưa trọng thánh nhân

Lý ấy ngàn đời chung một lẽ

Báo đền công đức vẹn song thân .

                                     Nhất Tâm dịch

 

 

                                             

Tác giả BBT giới thiệu