THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Vịnh @ - Bài thơ vui của Nguyễn Toàn Thắng -Hà Nội
24-09-2011
a-cong.jpg Xin giới thiệu bài thơ Vui Vịnh @

VỊNH A- CÒNG

(luật bằng vần bằng – Khoán thủ)

 

Trời ban phép lạ: “cái a – còng” (@).

Bắt nét qua đầu vặn thế cong.

Đứng trước gờ - meo (gmail) đừng nhấn cách.

Đi sau ních - chát chớ qua dòng. 

Quay lưng trở lại đường bưu chính.  

Ưỡn bụng băng lên mạng viễn thông.  

Khắp chốn tha hồ tung cảm hứng.

Nơi nơi kết nối sợi tơ hồng.

                    

            Chiến sĩ – Nghệ sĩ
                 

Tác giả Ngô Toàn Thắng - Hà Nội