THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Bài thơ " Trung " của Trạng Bùng - Phùng Khắc Khoan
20-09-2011
Ảnh cổ.jpg Xin giới thiệu bài thơ " Trung " của Trang Bùng Phùng khắc Khoan . Do Nhất Tâm - Hà Nội dịch
Tho hán.jpg

Dịch nghĩa :     Trung

 Dư kiến đương thời chi sĩ , đa tùy thế tựu công danh

 nhi hốt ư trung hiếu, nhân tác thử nhị thi dĩ kiến kỳ chí văn .

 

Sở quý hồ thần thức khắc khâm

Sự quân nghi đốc cá trung tâm

Thập phần đại nghĩa thần minh đối

Nhất phó tinh thành thiên địa lâm

Y liệt cách thiên quang vãng cổ

Đán công ánh nhật bính lai câm ( kim)

Đương nhiên chức phận tư như hử

Đại trượng phu hà phú quý dâm .?     
                      
Phùng Khắc Khoan

 

 

              Trung
Ta thấy những người có học thời nay phần nhiều xu thời để nên công danh mà bỏ quên trung hiếu, vì thế làm  2 bài thơ ( Trung, hiếu ) khuyên nên bền chí mới được .

Dịch nghĩa

 Cái đáng quý ở kẻ làm tôi là phải biết kính giữ chức phận làm tôi

Thờ vua nên dốc hết lòng trung

Mười phần nghĩa lớn , đối được với thần minh

Một tấc lòng thành , trời đất xét cho được

Sự nghiệp của Y Doãn rực rỡ ngút trời , tỏa sáng đời xưa

Công lao của Chu Công Đán  như ánh dương nay còn rạng tỏ

Chức phận đương nhiên là phải như thế

Bậc đại trượng phu sao để cho giàu sang mê hoặc .

                                                                              

                                                Phùng Khắc Khoan

 

    Dịch thơ :           Trung

                                             

 

   Cao quý bề tôi kính chữ trung

     Thờ vua trọng nước tránh mê cung

     Mười phần nghĩa lớn thần minh chứng

     Một tấc  lòng thành trời đất dung

     Y Doãn danh thơm luôn mẫu mực

     Chu Công  gương sáng đẹp vô cùng

     Trượng phu khắc cốt điều  nhân lý

     Chớ đặt giàu sang chốn cửu trùng .

 

                                                Nhất Tâm  - Hà Nội        


Tác giả BBT giới thiệu