THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Bài thơ Nguyệt của Trần Nhân Tông
03-09-2011
Canh chieu.jpg

             Vua Trần Nhân Tông , Người đã cùng vua cha Thánh Tông chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông và là người sáng lập thiền phái Trúc Lâm, Đồng thời là một nhà thơ với nhiều bài cảm tác về mùa xuân đầy tinh tế và sâu sắc. Ông cũng viết về trăng ( nguyệt)  Sau đây là bài thơNguyệt của ông .

                             


 
半窗滿
 
 露滴秋庭夜
氣虛

 
 睡起砧
聲無覓處

 
 木樨花上月

                                 陈人宗

 

             NguyÖt

        Phiªn ©m                Bán song đăng ảnh mãn sàng thư, 
                                 Lộ trích thu đình dạ khí hư. 
                                 
                                 
Thụy khởi châm thanh vô mịch xứ 
                                   
                                 
Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ.

                                                                TrÇn Nh©n T«ng

   Dịch nghĩa :  Trăng :    Qua cửa ánh trăng như ánh đèn soi vào đầy giường sách

                                         
                                           Trước sân sương đêm mùa thu mờ mờ ảo ảo

                                           
                                          Bừng tỉnh dậy nghe tiếng chày giặt cứ văng vẳng

                                          Nhìn thấy cây cảnh  nở hoa lẫn vào ánh trăng   .       

                                                                                                          Tứ Đức

   Dịch thơ :    Trăng thu  :  Đầy sách giường khuya đèn lẫn trăng

                                            Đêm thu sân vắng ảo sương giăng

                                            Vẳng nghe , tỉnh giấc chày  ai đó

                                             Hoa nở sắc khoe với chị Hằng ./.      

                                                                                             Tứ Đức

 

Tác giả Tứ Đức - Hà Nội