THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

DỊCH THƠ ĐỖ MỤC, ĐỖ PHỦ, LÝ BẠCH:
26-08-2011
Thuy mạc.jpg Xin giới thiệu chùm thơ dịch của Thi hữu Phan Thị Thanh Minh

 

            TIẾT THANH MINH  

                        (Dịch thơ Đỗ Mục bài Thanh Minh)

 

     Thanh minh thời tiết giọt mưa buông

         Vắng vẻ đường xa khách dạ buồn

         Quán rượu nơi nào người mới hỏi

         Cháu chăn trâu chỉ  Hạnh hoa thôn.

            

       
TRUNG THU

                      (Dịch thơ Đỗ Phủ bài Trung thu)

 

         Nửa mùa thu đến nhanh

         Trăng sáng, trời cao xanh

         Yến tiệc lầu Nam dự

         Vui nghe tiếng sáo thanh.

  

   THANH BÌNH ĐIỆU

                            Thơ Lý Bạch-Trung Quốc

 

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng

Nhượng Phi Quần Ngọc sơn đầu kiến

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng

 

Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương

Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường

Tá vấn Hán cung thùy đắc tự

Khả liên Phi Yến ỷ tân trang

 

Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan

Trường đắc Quân vương đới tiếu khan

Giải thích xuân phong vô hạn hận

Trầm hương đình bắc ỷ lan can..

                                  

  KHÚC CA THANH BÌNH

                       Dịch thơ Lý Bạch bài Thanh bình điệu)

 

Nhìn mây tưởng áo,hoa như mặt

Sương gió xuân lay đẹp trước hiên

Không thấy nàng nơi Quần Ngọc ấy

Dao Đài dưới nguyệt gặp người tiên

 

Cánh hồng đẹp đọng sương thơm ngát

Thần nữ Vu Sơn tỵ với nàng

Cung Hán xưa ai người sánh được

Thương thay Phi Yến phải tân trang

 

Nàng như hoa tuyệt vời nghiêng nước

Vua mãi cười trông ngắm,hỏi han

Tiêu mối hận vô cùng của gió

Bắc Trầm Hương đứng tựa lan can.

 

                            Phan Thị Thanh Minh                     

                        Bút danh: Nhật Nguyệt, Lộc Điền

               Điện thoại:  04.38584445  +  01688710142

               Địa chỉ: Nhà 12-Tổ 41 Khương Trung -Thanh Xuân-Hà Nội.

Tác giả Phan Thị Thanh Minh - Hà Nội