THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ Đỗ Mục - Do Xuân Lộc dịch
20-08-2011
chim-en.jpg 

Dịch thơ ĐỖ MỤC (803-853)

THANH MINH

               Thanh minh thời tiết vũ phân phân

                        Lộ thượng hành nhân giục đoạn hồn

                        Tá vấn tửu gia hà xứ hữu

Mục đồng[1] dao chỉ Hạnh-hoa thôn

 

  TIẾT THANH MINH

Mưa tiết thanh minh lất phất buông

Khách trên đường vắng dạ u buồn

Quán rượu nơi nao khách ướm hỏi

Mục đồng bèn chỉ Hạnh-hoa thôn

 

                        XÍCH BÍCH

 

                Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu

                        Tự tương ma tẩy nhận tiền triều

                        Đông phong bất dữ Chu-lang[2] tiện

                        Đồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều[3]

 

                  SÔNG XÍCH-BÍCH[4]

 

                 Mũi kích cát vùi, mòn chửa hết

                        Mài đi dễ nhận  dấu tiền triều

                        Gió đông đã phụ Chu công cẩn

                        Đồng-tước thâm nghiêm khóa nhị Kiều

 

Ghi chú: Hai bài thơ trên đã được Tương Như dịch , nhưng ở thể thơ lục bát.

 

[1] Trẻ chăn trâu

2Chu-lang:Chu Du ,hiệu là Chu công cẩn,tướng của Đông Ngô

3 Nhị Kiều:hai chị em,chị lấy Tôn Sách,em lấy Chu Du

4 Một khúc sông trên Trường giang,trên địa phận tỉnh Hồ bắc

 
Tác giả Xuân Lộc - Hà Nội