THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ Cụ Trang Bùng - Phùng Khắc Khoan
15-08-2011
261524.gif Nhân trong mùa hoa sen . Xin giới thiệu Bài thơ Hạ hoa của Cụ Phùng

  荷 花

時 帷 首 夏 尚 清 和

彼 擇 之 陂 花 有 荷

西 子 曉 映 水

太 真 心 浴 白 澄 波

風 生 閤 上 清 香 遠

湖 中 富 貴 多

君 子 方 知 君 子

賞 心 應 唱 水 仙 歌

 

         

                   Hà Hoa

 

Thời duy thủ hạ thượng thanh hòa

Bỉ trạch chi bi hoa hữu hà

Tây Tử hiểu trang hồng ánh thủy

Thái Chân tân dục bạch trừng ba

Phong sinh các thượng thanh hương viễn

Nguyệt mãn hồ trung phú quý đa

Quân tử phương tri quân tử tháo

Thưởng tâm ưng xướng Thủy Tiên ca.

                     Phùng Khắc Khoan

                  ( Thái Chân là Dương Quý Phi .

                   Tây Thi con gái nước Việt – (Chiết Giang .)

                  

                Hoa mùa hạ (Hoa sen )

 

         Đầu hạ trời trong khí dịu hòa

                Góc hồ sen nở những đài hoa

                Sắc hồng ánh nước Tây Thi ngự

                Nét trắng làn mây Dương Quý pha

                Phú quý trăng đầy tô thịnh vượng

                Mùi hương gió nổi tỏa  bay xa

                Kim liên tiết tháo người quân tử

                Thưởng thức Thủy Tiên xướng khúc ca .

 

                                            Đ. T. dịch

Tác giả ĐT - Hà Nội