THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Chùm thơ của Lý Bạch
13-08-2011
HHLau.jpg Xin giới thiệu chùm thơ dich của thi hữu Xuân Lộc - Hà Nội

YÊU THƠ LÝ BẠCH

 

          Bài 1:

                   TỐNG HỮU NHÂN

 

                       Thanh sơn hoành bắc quách

                   Bạch thủy nhiễu đông thành

                   Thử địa nhất vi biệt

                   Cô bồng vạn lý chinh

                   Phù vân du tử ý

                   Lạc nhật cố nhân tình

                   Huy thủ tự tư khứ

Tiêu tiêu ban mã minh

 

          Bản dịch:

                             TIỄN BẠN

 

                   Núi xanh chắn cửa bắc

                   Sồng trắng lượn thành đông

                   Đây-chốn chia tay bạn

                   Bay muôn dặm cánh bồng

                   Mây trôi-lòng kẻ vắng

                   Chiều xuống-tình người trông

                   Tay vẫy chào ly biệt

                   Ngựa kêu,tiếng não lòng!

         

          Bài 2:

 

                   XUÂN DẠ LẠC THÀNH VĂN ĐỊCH

                  

                        Thùy gia ngọc địch ám phi thanh

Tán nhập xuân phong mãn Lạc thành

Thử dạ khúc trung văn chiết liễu[1]

Hà nhân bất khởi cố viên tình

         

          Bản dịch:

         

                   ĐÊM XUÂN NGHE TIẾNG SÁO Ở LAC THÀNH

 

                         Nhà ai sáo ngọc gợi niềm thương

                   Ngọn gió xuân đưa khắp Lạc dương

                   Tiếng sáo ngân lên khúc “chiết liễu
                    
Ai người chẳng chạnh nỗi tha hương?[1] “chiết liễu “:khúc ca tả cảnh ly biệt

              

                   DỊCH THƠ LÝ BẠCH

Bài 1:

                             KHÁCH TRUNG TÁC

 

               Lan-lăng[1] mỹ tửu uất-kim[2] hương

                        Ngọc uyển thành lai hổ phách quang

                        Đãn sử chủ nhân năng túy khách

                        Bất tri hà xứ thị tha hương

 

Bài dịch:

                             NƠI ĐẤT KHÁCH

 

               Rượu quý lan-lăng tỏa ngát hương

                        Đựng trong chén ngọc sáng như gương

                        Giá như được chủ mời say khướt

                        Còn biết nơi nao đất viễn phương!

 

Bài 2:

                             TĨNH DẠ TƯ

 

               Sàng tiền minh nguyệt quang

                        Nghi thị địa thượng sương

                        Cử đầu vọng minh nguyệt

                        Đệ đầu tư cố hương .

 

Bài phỏng dịch:

                   CẢM NGHĨ ĐÊM THANH VẮNG

 

               Đầu giường vầng nguyệt sáng

                        Cứ ngỡ đất lên sương

                        Đầu ngẩng ngắm trăng tỏ

                        Cúi đầu nhớ cố hương

 

                                     (Xuân Lộc – Hà nội)[1] Lan-lăng thuộc tỉnh Sơn -đông

[2] Uất-kim:một thứ cỏ thơm

 

Tác giả Xuân Lộc - Hà Nội