THÔNG BÁO

Năm 2015 qua đi đã để lại nhiều điều suy ngẫm về nhân tình thế thái .Thế giới có những biến động khôn lường. Trong nước có nhiều điều cần được giải tỏa để giữ vững an ninh chủ quyền Tổ quốc. Lĩnh vực văn hóa lại càng bộc lộ sự phong phú cùng sự đa dạng. Riêng thơ luật Đường sân chơi đầy thi vị của chúng ta cũng phát huy và giữ vững phong trào. Tổ chức ngày càng có xu hướng ổn định, sáng tác ngày càng nhiều thi phẩm hay, nhiều cá nhân tập thể cần cù nghiên cứu và có những sáng tạo có giá trị...


       Gai_hues_don_xuan634950659711021250.jpg

Giai thoại văn học ở một vùng quê
27-07-2011
Chúc 2.jpg              Ông Vũ Đình Nghé (sinh năm 1920 mất năm 2005 ở thôn Xuân Bình xã Đại Xuân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh), nổi tiếng hay chữ trong vùng

Ông Vũ Đình Nghé (sinh năm 1920 mất năm 2005 ở thôn Xuân Bình xã Đại Xuân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh), nổi tiếng hay chữ trong vùng. Ông là con cháu của một gia đình vốn dòng Nho  gia. Ông  có thể nói ứng khẩu thành thơ, bản thân ông cũng theo học Tứ thư, Ngũ kinh bài bản, ông làm rất nhiều thơ. Ông khóa Nhạ có làm bài thơ ca ngợi ông như sau:

 

Trộm nghe thơm nức tiếng hương lân

Thất bộ thành thơ bậc dị nhân

Bút giá thư đồng  mai cốt cách

Hào hoa phong nhã tuyết tinh thần.

Tư cơ giữ vững quy mô cựu

Cần kiệm noi theo chế độ tân.

Thanh khí tương đồng là thế ấy.

Phẩm đề xin tặng một đôi vần.

 

         Lúc đó ông Nghé đang điều trị bệnh thận  đã uống thuốc của ông lang Kiên (ông chú làm thuốc có tiếng trong vùng) 10 phần đỡ 9 . Khi nhận được bài thơ, để không làm giảm cái  tiếng của mình trong hàng thi xã, ông đã viết bài thơ trả lời . Bài thơ hay là người ra bẻ Kiều  để xướng, trong bài có Hán có Nôm vậy người họa cũng phải vậy. Bài họa là:

 

Học còn non yếu ở thôn lân

Đâu dám sánh xưa các sĩ nhân.

Châu ngọc nhời nhời xuân ngọc bội,

Hàng thêu gấm mải tâm thần

Trào lưu đỏi mới bài trừ cựu

Xã hội thay xưa mến chuộng tân.

Mừng được cao minh lòng nặng nghĩa.

Thời nay thứ đệ hẳn thêm vần.!

 

        Làm xong bài thơ họa ông uống thêm 10 thang thuốc nữa thì khỏi bệnh
Tác giả Nguyễn Thị Hạnh - Bắc Ninh giới thiệu