THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Giai thoại văn học ở một vùng quê
27-07-2011
Chúc 2.jpg              Ông Vũ Đình Nghé (sinh năm 1920 mất năm 2005 ở thôn Xuân Bình xã Đại Xuân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh), nổi tiếng hay chữ trong vùng

Ông Vũ Đình Nghé (sinh năm 1920 mất năm 2005 ở thôn Xuân Bình xã Đại Xuân huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh), nổi tiếng hay chữ trong vùng. Ông là con cháu của một gia đình vốn dòng Nho  gia. Ông  có thể nói ứng khẩu thành thơ, bản thân ông cũng theo học Tứ thư, Ngũ kinh bài bản, ông làm rất nhiều thơ. Ông khóa Nhạ có làm bài thơ ca ngợi ông như sau:

 

Trộm nghe thơm nức tiếng hương lân

Thất bộ thành thơ bậc dị nhân

Bút giá thư đồng  mai cốt cách

Hào hoa phong nhã tuyết tinh thần.

Tư cơ giữ vững quy mô cựu

Cần kiệm noi theo chế độ tân.

Thanh khí tương đồng là thế ấy.

Phẩm đề xin tặng một đôi vần.

 

         Lúc đó ông Nghé đang điều trị bệnh thận  đã uống thuốc của ông lang Kiên (ông chú làm thuốc có tiếng trong vùng) 10 phần đỡ 9 . Khi nhận được bài thơ, để không làm giảm cái  tiếng của mình trong hàng thi xã, ông đã viết bài thơ trả lời . Bài thơ hay là người ra bẻ Kiều  để xướng, trong bài có Hán có Nôm vậy người họa cũng phải vậy. Bài họa là:

 

Học còn non yếu ở thôn lân

Đâu dám sánh xưa các sĩ nhân.

Châu ngọc nhời nhời xuân ngọc bội,

Hàng thêu gấm mải tâm thần

Trào lưu đỏi mới bài trừ cựu

Xã hội thay xưa mến chuộng tân.

Mừng được cao minh lòng nặng nghĩa.

Thời nay thứ đệ hẳn thêm vần.!

 

        Làm xong bài thơ họa ông uống thêm 10 thang thuốc nữa thì khỏi bệnh
Tác giả Nguyễn Thị Hạnh - Bắc Ninh giới thiệu