THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Một số hình ảnh về ngày hội thơ Đương toàn quốc
21-03-2010
Hôm nay 21/3/2010 tai Văn Miếu Quốc Tử Giám đã diễn ra
ngày Hội thơ Đường toàn quốc
Môt số hình ảnh
IMG_0017.jpg

Văn nghệ chào mừng

Bang Viet.jpg

Ông Bằng Việt CT HỘI VHNT Hà Nội phát biểu
IMG_0004.jpg
Quang cảnh Hội trường

KIM quoc Hoa.jpg

Ông Kim Quốc Hoa TBT Báo NCT phát biểu

Huong Thu.jpg

Bà Hương Thu trinh bày bài viết ' Thắp sáng Đường thi V"

Tác giả Anh Nhất Tâm