THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. 

Thơ Đường Cụ Phùng Khắc Khoan
09-03-2010
IMG_0005.jpgNghệ sỹ Ánh Dương ( nhà hát tuồng VN) đang đọc Văn tế cụ Trạng Bùng 
   Hơn 500 đơn vị  thơ Thơ luật Đường chữ Hán của cụ là nổi trội . Sau đây là số bài thơ của Cụ được trình bày tại Hội thơ xuân Thạch Thất.

        元旦書懷

莫 嫌 歲 月 去 逡 巡

且 喜 今 春 賸 昔 春

绿 情 紅 意 一 般 好

人 事 天 时 兩 闘 新

壽 算 称 觞 斟 酒 聖

年 華 僚 我 動 詩 神

踟 蛛 也 薢 占 心 事

先 為 新 年 報 喜          馮 克 宽

 

Phiên âm : Nguyên Đán thư hoài

 

Mạc hiềm tuế nguyệt khứ thoan tuần

Thả hỷ kim xuân thắng tích xuân

Lục tình hồng ý nhất ban hảo

Nhân sự thiên thời lưỡng đầu tân

Thọ toán xưng trường châm tửu thánh

 Niên hoa liêu  ngã động thi thần

Tri  thù dã  giải chiêm tâm sự

Tiên vị tân niên báo hỷ thần ./. 
 
                           Phùng Khắc Khoan

 

Dịch nghĩa :

 

Chớ hiềm năm tháng cứ dần dà đi mãi

Ta hãy mừng xuân năm nay hơn xuân năm ngoái

Tình cây xanh, ý hoa đỏ tất cả đều tươi tốt

Việc của người, thời của trời hai thứ đua nhau đắp đổi  ,

 Cất chén lên chúc thọ thường rót rượu thánh

Năm mới lay đùa ta làm động thần thơ

Con nhện cũng hiểu được việc người muốn chiêm bói niềm tâm sự .

Nên đã sớm vì năm mới báo tin vui ./.                        

 

                                                                                           

  Dịch thơ :          Nguyên Đán  cảm tác

 

Năm tháng qua đi xuân lại về

Đón mừng thay đổi sắc xuân quê

Tình cây, hoa lá đều tươi tốt

Cảnh vật, đất trời hết taí tê

Nâng chén mừng xuân châm thánh tửu

Mở then đón tết động thần thơ

Nhện giăng chiêm bói niềm tâm sự

Năm mới tin vui sẵn bút đề .

 

 

            

天 經 地 義 植 彝 倫

百 幸 都 從 一 孝 纯

誠 敬 不 忘 心 在 我

始 终 帷 篤 事 乎 親

大 稱 虞 舜 仁 而 聖

達 美 周 公 子 又 臣

亙 古 來 今 同 此 理

嗟 余 何 以 報 萱 椿      馮 克 宽

 

Phiên âm :  Hiếu
 

Thiên kinh địa nghĩa thực di luân

Bách hạnh đo tòng nhất hiếu thuần

Thành kính bất vong tâm tại ngã

Thủy chung duy đốc sự hồ thân

Đại xưng Ngu Thuấn nhân nhi thánh

Đạt mỹ Chu Công tử hựu thần

Cắng cổ lại kim đồng thử lý

Ta dư hà  dĩ báo huyên xuân ./.   
                                           
Phùng Khắc Khoan

 

Dịch nghĩa :    Hiếu


 
Hiếu là thiên kinh, địa nghĩa , xây dựng nên luân thường

 Trăm đức hạnh đều do lòng hiếu mà ra

 Trong tâm ta không lúc nào được quên thành kính

 Trước sau dốc lòng phụng thờ cha mẹ

 Khen Ngu Thuấn là “đại hiếu” vừa là bậc nhân vừa là bậc thánh

 Khen Chu Công  là “đại hiếu”vừa là phận con vừa là  bầy tôi

 Từ xưa đến nay đều chung một lý lẽ ấy

 Than ôi ! Ta lấy gì để báo đáp cha mẹ .

 

                                                         

   Dịch thơ :

 

                            Hiếu

         Hiếu là cái gốc đạo thường luân

Trăm đức đều do tự hiếu thuần

Thành kính trong tâm luôn mực thước

Phụng thờ giữa dạ trọn mười phân

Chu Công sử sách nêu  hiền  hiếu

Ngu Thuấn người xưa trọng thánh nhân

Lý ấy ngàn đời chung một lẽ

Báo đền công đức vẹn song thân .

 

 

               

  余見當時之士,多随世就功名而迴於忠孝,

因作此二诗以坚其志云

 

  所 貴 乎 臣 識 克 欽 ,

  事 君 宜 篤個 忠 心 .

  十 份 大 義 神 明 對 ,

  一 副 精 誠 天 地 臨 .

  伊 烈 格 天 光 往 古 ,

  旦 功 映 日柄 來 今 .

  當 然 職 分 須 如 許 ,

  大 丈 夫 何 富 貴 淫  ?   馮克宽


Dịch nghĩa
:     Trung

 Dư kiến đương thời chi sĩ , đa tùy thế tựu công danh

 nhi hốt ư trung hiếu, nhân tác thử nhị thi dĩ kiến kỳ chí văn .

 

Sở quý hồ thần thức khắc khâm

Sự quân nghi đốc cá trung tâm

Thập phần đại nghĩa thần minh đối

Nhất phó tinh thành thiên địa lâm

Y liệt cách thiên quang vãng cổ

Đán công ánh nhật bính lai câm ( kim)

Đương nhiên chức phận tư như hử

Đại trượng phu hà phú quý dâm .?     
                                     
Phùng Khắc Khoan

 

 

              Trung

     Ta thấy những người có học thời nay phần nhiều xu thời để nên công danh mà bỏ quên trung hiếu, vì thế làm  2 bài thơ ( Trung, hiếu ) khuyên nên bền chí mới được .

Dịch nghĩa

Cái đáng quý ở kẻ làm tôi là phải biết kính giữ chức phận làm tôi

Thờ vua nên dốc hết lòng trung

Mười phần nghĩa lớn , đối được với thần minh

Một tấc lòng thành , trời đất xét cho được

Sự nghiệp của Y Doãn rực rỡ ngút trời , tỏa sáng đời xưa

Công lao của Chu Công Đán  như ánh dương nay còn rạng tỏ

Chức phận đương nhiên là phải như thế

Bậc đại trượng phu sao để cho giàu sang mê hoặc .

                                                               Phùng Khắc Khoan               

                                                                              

    Dịch thơ :           Trung

                                             

     Cao quý bề tôi kính chữ trung

     Thờ vua trọng nước tránh mê cung

     Mười phần nghĩa lớn thần minh chứng

     Một tấc  lòng thành trời đất dung

     Y Doãn danh thơm luôn mẫu mực

     Chu Công  gương sáng đẹp vô cùng

     Trượng phu khắc cốt điều  nhân lý

     Chớ đặt  giàu  sang  tới cửu trùng .

 

  

         聞 杜 鵑 偶 成

 

         

       

               

       

      便 

                     

       

 

                 德壽廋尋                  戊子孟夏

                     明利 奉 笔                詩馮剋宽

 

                     V¨n §ç Quyªn ngÉu thµnh

            Mậu Tý mạnh Hạ          -         Thơ Phùng Khắc Khoan

 

                       Tứ thời giam mặc tịch vô thanh

Tài đáo viêm thiên tiện đại  minh

Thuỳ vị oán đề vô dụng xứ

Nhất thanh vãn đắc lục d­ương hanh./.

 

     Dịch nghĩa:    Nghe tiếng chim Đỗ Quyên bất chợt thành thơ

 

Gần nh­ư bốn mùa lặng im không kêu một tiếng

Mùa hè  vừa đem  tới  cái nắng nực , thì  mới  kêu

Ai bảo tiếng kêu khắc khoải  ai oán ấy là  vô dụng

Một vài tiếng kêu thôi có thể kéo đ­ược sáu tháng d­ương hanh thông ./.

                     

                       TiÕng cuèc


B
ốn mùa ẩn tịch chốn thinh không

Hè tới bật kêu nắng rực hồng

Ai oán tiếng đời còn hữu dụng

Nao lòng đổi lấy lục dương thông.

                                                       

                                                   

Tác giả Đức Thọ Sưu tầm tổng hợp và Tạm dịch