THÔNG BÁO

Choa nam moi.jpg    Năm cũ đã qua, năm mới - 2018 lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

Đảng ta , nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

 

Ngày Hội thơ Mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long
08-03-2010
Một số hình anh Hội thơ mừng đại lễ
Chùm anh Nhất Tâm
Một số hình anh Hội thơ mừng đại lễ
Chùm anh Nhất Tâm

IMG_0673.jpg

IMG_0008.jpg

IMG_0079.jpg

IMG_0005.jpg
Tác giả Nhất Tâm - Thạch Thất