THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Vieng cu Y.jpg Vòng hoa viếng Thi lão
Thi lão Mai Phước Y bút danh là Mỹ Ái là hội viên cao tuổi của Chi hội thơ luật Đường Đà Nẵng, là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho thơ luật Đường của TP Đà Nẵng. Cụ vừa mới qua đời trước đây hai ngày,.THI LÃO HƯỞNG THỌ 88 TUỔI Chiều nay tại nhà riêng BCH HỘi thơ cũng đã có lời chia buồn với gia quyến và có nén tâm hương viếng Cụ. BBT  xin chia buồn và giới thiệu bài thơ của Thi hữu Hồ Chi viếng Cụ với tấm lòng " “ Lạc đạo không vương mùi phú quý,

 Thanh bần chẳng vướng bụi vàng son” ." như ý nguyện của Cụ

1367893657184.jpgXin trân trọng giới thiệu
Tinh song .F.jpgXin trân trọng giới thiệu
     DSC_0352.JPGXin được trân trọng giới thiệu
Phuong do.jpgXin được giới thiệu
  Tho Dien Bien.jpgXin trân trọng giới thiệu