THÔNG BÁO


    Xuian moi copy.jpg  Năm cũ đã qua, năm mới - 2019  lại tới, những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. theo thời gian lùi dần về quá khứ

   Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.    

     Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất tích cực ....

Tân Trung.jpgXin trân trọng giới thiệu
    tải xuống.jpgXin trân trọng giới thiệu
Cau Hue.jpgXin trân trọng giới thiệu
Vieng cu Y.jpg Vòng hoa viếng Thi lão
Thi lão Mai Phước Y bút danh là Mỹ Ái là hội viên ...
1367893657184.jpgXin trân trọng giới thiệu
Tinh song .F.jpgXin trân trọng giới thiệu
     DSC_0352.JPGXin được trân trọng giới thiệu
Phuong do.jpgXin được giới thiệu