THÔNG BÁO

Chuc nam moi.jpgChào năm mới ! 2017
      Năm 2016 đã qua đi theo thời gian và những biến động của toàn thế giới cũng như những chuyển vận của đất nước ta. Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ XII  đã thành công rất, rất tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. Trung tâm NC BT và phát huy văn hóa dân tộc cũng như Hội thơ Đường luật Việt Nam năm qua có nhiều hoạt động rất nổi trội....
images.jpg Diễu hành tại Điện Biên
tải xuống.jpgXin trân trọng giới thiệu
 Cau Đà Năng.jpgNếu không có gì thay đổi Ngày hội thơ Đường toàn quốc lần thứ 11 sẽ tổ chức ...
         images.jpgXin trân trọng giới thiệu
   261524.gif      Xin được giới thiệu
Thu Hue.jpgXin trân trọng giới thiệu