THÔNG BÁO

Nam moi.1.jpgNăm 2019 đã khép lại , Năm 2020 mở ra một miền đất mới cho Tổ quốc nở hoa. Hai thập niên của đầu thế kỷ XXI đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về sự khởi sắc của đất nước.Đảng ta, nhân dân ta đang tập trung quyết liệt chống tham nhũng, và cải cách hành chính nhằm làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Không lúc nào hết, sự hoạt động văn hóa có một tầm quan trọng nó định hình và duy trì phát triển nền văn hóa dân tộc, biểu lộ bản sắc của con người Việt Nam. THƠ ĐƯỜNG LUẬT BỪNG SÁNG

Ngày xưa đã thịnh  thể thơ Đường
Thi  sĩ  bao miền  đẹp thắm chương
Bút ...
Hoa dao.jpg
VƯỜN THƠ ĐẤT VIỆT

Vườn thơ  đất Việt  nở ngàn ...
 Hoa dao.jpgXin được giới thiệu
mo-ba-HTL.jpgXin được giới thiệu

DaNguyet.gifXin được giới thiệu